Energianeuvojan palvelut

Energiankulutus omakotitalo neuvonta

Neuvonta

Neuvonnassa vastataan kuntalaisten kyselyihin asumisen rakentamisen ja korjausrakentamisen energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyen.

Neuvonta tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse, kotikäynnein ja alueellisissa alan tapahtumissa.

Kymenlaakson Energianeuvonta toteuttaa Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategiassa kunnille annettua tehtävää tehostaa rakennusvalvonnan energianeuvontaa.

Tiedotus ja kampanjointi

Kymenlaakson Energianeuvonta tekee aktiivista viestintää ja tiedotusta energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyvissä asioissa.

Tiedotus aktivoi kuluttajia huomaamaan energiansäästön tarpeellisuuden, keinot ja mahdollisuudet.

Energianeuvonta valmistelee tiedotteita ja oppaita sekä tehostaa valmiiden oppaiden hyödyntämistä neuvonnan ja tiedotuksen apuna. Lisäksi se tukee tiedotusta yhteistyökumppanien nettisivustojen kautta ja tekee aktiivista mediayhteistyötä sosiaalisessa- ja printtimediassa.

Energiankulutukseen, -säästöön ja energiatehokkuuteen liittyvää kampanjointia toteutetaan erilaisten tilaisuuksien ja teematapahtumien yhteydessä.

Kodin sähkönkulutus energiansäästö
Aurinkopaneelit katolle

Koulutus ja tapahtumat

Kymenlaakson Energianeuvonta järjestää ja organisoi alan koulutusta ja tapahtumia alueella, esimerkiksi:

  • Alueelliset rakentajaillat asukkaille
  • Energiaillat jokaisessa kunnassa
  • Energiaekspertti-koulutusta taloyhtiöiden asukkaille
  • Aurinkoenergiaan hyödyntämiseen tähtäävän koulutuksen järjestäminen esimerkiksi yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa
  • Erilliset uudisrakentajille ja korjausrakentajille suunnatut neuvontatapahtumat
  • Koulutukset alan yhteistyötahoille ja kunnan organisaatiolle

Projektit ja kehittäminen

Kymenlaakson Energianeuvonta organisoi innovatiivisia projekteja, kuten lämpökameran lainaustoiminta.

Energianeuvonta hyödyntää, rakentaa ja kehittää verkostoja neuvonnan tehostamiseksi alueella. Se edistää tiiviin kuntayhteistyön kehittymistä
sekä kansallisen ja Kymenlaakson ilmasto- ja energiatoimenpiteiden toteutusta Kymenlaaksossa

Uusiutuva energia innovaatiot

Lainaa lämpökamera

Kuntalaiset voivat lainata lämpökameraa maksutta. Kameroita löytyy neljä kappaletta ja ne löytyvät Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Virolahden rakennusvalvontojen kautta.

Kameroiden lainausta voi tiedustella